Головна » Статті » Мої статті

СЛОВНИК УЧИТЕЛЯ

Актуалізація – відтворення в пам’яті учня знань, уявлень, життєвого досвіду набутих ним раніше.

Аналіз – уявне розкладання досліджуваного цілого на складові, виділення окремих ознак і властивостей явища.

Дидактична гра – колективна, ціле направлена начальна діяльність, в якій кожен учасник і команда в цілому об’єднані вирішенням головного завдання і орієнтують свою поведінку на виграш.

Дидактична структура уроку – сукупність складових елементів у побудові уроку, послідовність і кількість яких визначається навчальною метою уроку, віковими особливостями дітей, специфікою предмета; забезпечує цілеспрямованість і завершеність уроку.

Діалогічне навчання – розмова, бесіда між двома особами, яка має на меті пізнання, сутність предмета чи явища в процесі обміну думками суб’єктів спілкування.

Інновація педагогічна – процес створення, поширення й використання нових засобів ( нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувались по-іншому.

Інтерактивне навчання – спеціально форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Педагогічна гра – це гра, яка має суттєву ознаку – чітко поставлену мету навчання і відповідний їй педагогічний результат, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді і характеризуються навчально – пізнавальною діяльністю.

Проблемне навчання – це така організація навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, в результаті чого відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навиками, уміннями і розвиток розумових здібностей.

Проблемна ситуація  - обставина, коли перед учнями постають нові умови й інформація, через що вони не можуть прийняти рішення на основі своїх власних знань і досвіду і тому мають відшукувати нову інформацію і набувати новий досвід.

Рівні засвоєння – послідовний перехід учня від незнання до знання; в дидактиці розрізняють такі рівні: ознайомлення, осмислення, розуміння, запам’ятовування наростаючої складності.

Засоби навчання ( дидактичні засоби) – джерела отримання знань, формування умінь.

Технологія навчання – це складова процесуальна частина дидактичної системи ( М. Чошанов)

Технологія педагогічна – це системний метод створення, застосування та визначення всього процесу викладання та засвоєння з урахування технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставлять собі завданням оптимізацію форм освіти ( ЮНЕСКО)

Форма організації навчання – конструкція окремої ланки процесу навчання, певний вид занять ( урок, лекція, семінар, екскурсія, факультативне заняття, екзамен тощо).

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Miroslava (21.09.2013)
Переглядів: 989 | Рейтинг: 5.0/2